10 Senior NodeJS Developer (PHP/ Java)

Date Posted: Feb 27, 2019

Monthly Salary: $500 - $1000

Address: 182 Le Dai Hanh Street, Ward 15 District 11 Ho Chi Minh

HARAVAN

5 Current jobs openings

Top 3 Reasons To Join Us

•    Dynamic and challenging working environment.

•    Attractive salary and benefits package.

•    Career growth opportunities.

The Job

•    Tham gia phát triển, tối ưu, và test các sản phẩm.

•    Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ.

•    Phát triển các dự án Enterprise của công ty trên nền tảng Nodejs.

Your Skills and Experience

•    Có tối thiểu 2, 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web chuyên nghiệp.

•    Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Nodejs + Express.

•    Đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học về Công nghệ thông tin hoặc có bằng cấp tương đương.

•    Có kinh nghiệm lập trình web trên nền tảng Nodejs, hoặc PHP, Java, .Net.

•    Có kinh nghiệm lập trình HTML / CSS / Javascript + Jquery.

•    Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Cơ sở dữ liệu như SQL Server / MySQL / MongoDB / Elastic là một lợi thế.

•    Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS, AngularJS là một lợi thế.

•    Có kinh nghiệm làm việc trên môi trường UNIX / Linux là một lợi thế.

•    Có kinh nghiệm thiết kế và lập trình OOP.

 *  Các yêu cầu khác :

•    Làm việc nhóm, và có khả năng tự tìm hiểu, hoạt động độc lập khi cần thiết.

•    Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.

•    Giao tiếp tốt.

•    Có kỷ luật.

•    Chịu được áp lực làm việc cường độ cao.

Why You'll Love Working Here

•    Attractive salary and benefits package.

•    Working environment: dynamic, challenging and great teamwork.

•    Internal events: Engagement activities, Company Trip, Team building, Haravan's birthday, Year end party…

•    Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more day with 3 working years.

•    Performance review twice a year.

•    Annual health check-up.

•    HaraCare (Premium Healthcare)

•    Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.

•    Development opportunities: great career path, working with talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.

 

Let’s join Haravan to share our mission: MAKE COMMERCE BETTER.

 

For more information:

- https://careers.haravan.com

- https://www.facebook.com/haravan.careers

Related Jobs